İletişim


  Dr. Öğr. Üyesi Serkan SAY
  Tlf: (0532) 386 0809
  E-Posta: serkansay@mersin.edu.tr


  Araş. Gör. Serkan AYTEKİN
  Tlf: (0532) 646 7664
  E-Posta: saytekin@pau.edu.tr