Konuşmacılar


T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk Tarih Kurumu Başkanı

... Prof. Dr.Refik TURAN

Vilnius University (Vilnius Üniversitesi)
Faculty Of Philology (felsefe Fakültesi)
Department Of Baltic Studies (Baltık Çalışmaları Bölümü)
Vilnius/ Lithuania . Manuscripts of Lithuanian Tatar, written in Arabic, Russian and Polish (Arapça, Rusça ve Lehçe dilinde yazılmış Litvanya Tatarlarının El Yazmaları)
. Turkish language teaching methodology (Türk Dili öğretim metodolojisi)
. Turkish literatüre (Türk Edebiyatı)

... Doç.Dr. Galina Miškinienė

University Of Sarajevo (Sarajevo Üniversitesi)
Faculty Of Philosophy (Felsefe Fakültesi)
Department Of Oriental Philology (Orta Doğu Filolojileri Bölümü)
Sarajevo / Bosnia And Herzegovina
Classical and Modern Turkish Literature; Ottoman Divan Poetry
Tradition in Bosnia and Herzegovina (Klasik ve Modern Türk Edebiyatı; Bosna-Hersek'teki Osmanlı Divanı Şiir Geleneği)

... Prof.Dr.Alena Ćatović

Azerbeycan Devlet İqtisad Üniversitesi

... Dr. Suqra Hümbətova

Institute for Balkan Studies in Bulgaria

... Doç. Dr. Nesrin Osmanova İspova

University of Prizren Kosova

... Dr. Serdan Kervan